Rönneå vattenråd - Fisk

Klicka på en provpunkt för att se data från Elfiskedatabasen (SERS) eller Sjöprovfiskedatabasen (NORS).
Eller klicka i en ruta för att zooma in ett område.
Zooma in område 2 Zooma in område 1 Zooma in område 3 Hörbyån, Almarkaröd Hörbyån, Kyrkhult Hörbyån, Ekeboda Hejdebäcken, 2 km n Fulltofta Hejdebäcken, Bäckaslingan Hejdebäcken, Ned bogrens dammar Hejdebäcken, Stavröd Kvesarumsån, 1 km sv s:a rörum Hörbyån, Hörby Hörbyån, Osbyholm Hörbyån, Hörbyholms kvarn Hejdebäcken, Ned Hovgårdsmöllan Kvesarumsån, Höörsån, Snällerödsån, Svenstorp Hålsaxabäcken bf., SSO Munkarp kyrka Rönne å, Stockamöllan Silverbäcken, Boningshus Ullstorp Billabäck, Ovan vägen Anderstorpsbäcken, Anderstorp Rönne å, Djupadal Anderstorpsbäcken, Anderstorp upp vägen Snällerödsån, Rönne å, Ö forestad Guvarpsbäcken, Landsvägsbron Klingstorpsbäcken, Uppstr sammanflöde Klingstorpsbäcken, Klingstorp Klingstorpsbäcken, Klingstorp Rönne å, Risebergagården Guvarpsbäcken, Uppstr v stenbron Guvarpsbäcken, Uppstr ö stenbron Ybbarpsån, Ybbarpsån, Ybbarpsån, Värgapet Garvarebäcken, Bäljane å, Röstånga Ärlabäcken, Nackarp 2 ned odensj Ärlabäcken, Nackarp ned odensjön Häsbäck, Härsnäs Skärån, Kopparhatten 3 bron Skärån, Kopparhatten 2 bron Skärån, Ned sjön Skärån, O Kopparhatten Skärån, Skäralid ovan dammen Skärån bf., Tostarp Skärån bf., Tostarp platta stene Skärån bf., Tostarp Skärån, Bonnarp Ybbarpsån, Herrevadskloster Skärån bf., Bäck Svenstorp Skärån bf., Slättåkra Skärån bf., Bonnarp Rönne å, Nybro Skärån/Kvärkabäcken, Kvärkabäcken Skärån/Dejebäcken, Dejebäck brink 26:12 Dejebäcken, Klåveröd Klövabäcken, 100 m upp Klövamölla Klövabäcken, Klövamölla Längste bäck, Längstebäck Krika 2 Längste bäck, Längstebäck Krika 1 Längste bäck, Krika Ybbarpsån, Svenstorp Perstorpsbäcken, Perstorpsbäcken, Ö Spjutseröd Perstorpsbäcken, No perstorp Perstorpsbäcken, Perstorp Bäljane å, Oderljunga Bäljane å, Tostarp Bäljane å, Kvarngården Hyllstof Bäljane å, Hyllstofta v:a ågren Perstorpsbäcken, Uppstr Hyllstofta Bäljane å, Ebbarp Knäcktabäcken, Bäljane å, Hyllstofta ö:a ågren Pinnån bf., SO Holland Pinnån bf., SO Kungsmossen Pinnån, SSV Ingeborrarp Rönne å, Forsmöllan Rönne å bf., Upp pumpstn Forsmöll Rönne å bf., SV Bjärhus Forsmölla Bäljane å, Uppströms Vedby Bäljane å, Vedby Vedbybäcken, Smålarpsån, Smålarpsån, Åningatorp Smålarpsån, Pinnån bf., Kopparmöllan Pinnån, Ned Kopparmölledamme Pinnån, Gelita Pinnån, Kopparmöllan Pinnån bf., Rönneskull Pinnån, Kopparmöllan Pinnån, Skvattemölla Pinnån, Stidsvig Pinnån bf., Stidsvig Körslättabäcken, Klövabäcken, Klövahallar Klövabäcken, Dymöllan Klövabäcken, Frumölla Rönne å, V Sönnarslöv Bäljane å, Klövamölla Bäljane å, Nedstr bron väg 13 Rönne å, Ovan e4 Pinnån, Stora Mölla Pinnån, Fastarp Pinnån bf., Gångvad Pinnån, Gångvad Pinnån, Skånes Värsrö Pinnån, Spinneriet Spångabäcken, Uppstr fiskodlingen Pinnån, Ånalt ålakistan Spångabäcken, Spångabygget Lärkesholmsån, Hjelmsjövik Pinnån, Nedstr spinneriet Lärkesholmsån, Lärkesholmsån, Upp bro Östra spång Rackarebäcken, Granet Rackarebäcken, Uppstr fiskdamm Pinnån, Nedstr Ågatan Pinnån, N:a delen Landisbana Pinnån, Ågatan/Pågarnas vads Pinnån bf., Ramnekärr Pinnån, Ned Ekholmsbron Pinnån, Ekholmsbron Pinnån bf., Fantahåla Pinnån, Ekholmsbron Flinkabäcken, Sammanfl m Pinnån Pinnån, NV Björkliden Flinkabäcken, Tillflöde Pinnån Möllebäcken, Tillflöde Pinnån Pinnån, Rya kyrka Pinnån, ONO Rya kyrka Pinnån bf., Åkarp Pinnån bf., Ingeborrarp Pinnån bf., Rya golfbana Pinnån, Golfbana Eket Harbäcksån, N såghuset Harbäcksån, Idrottsplatsen Trollbäcken, Nedstr bron Trollbäcken, Mynningsnära Trollbäcken, Upp lekplats Trollbäcken, Lekp 200 m upp stn 1 Trollbäcken, Omedelb.upp lekplats Trollbäcken, Upp lekplats Rinn, Ned doserare upp väg Långhultsbäcken, Upp väg (svartabäcke Rinn, Upp doserare 20 m up Rössjöholmsån, O fiskodling Röglaån, Tåssjö Rössjöholmsån, Rössjöholm Faxerödsbäcken, Upp doser.upp priv.k Århultsbäcken, Upp doser. Ugglehuse Faxerödsbäcken, Kyrkmossedammen ned Faxerödsbäcken, Kyrkmossedammen upp Århultsbäcken, Ned dos. 45 m upp vä Århultsbäcken, Enger Århultsbäcken, Tysken Århultsbäcken, Nedstr faxes hage Århultsbäcken, Uppstr faxes hage Århultsbäcken, Ned doserare upp väg Faxerödsbäcken, Ned dos. 1 km o Uggl Faxerödsbäcken, Ned doserare upp väg Breabäck, Nybygget Rössjöholmsån, Munka-ljungby Rössjöholmsån, Röamöllan övre Rössjöholmsån, Rössjöfors Rössjöholmsån, Lunnamöllan Rössjöholmsån, Forsmöllan Hunserödsbäcken, Ällekärr vägbron Hunserödsbäcken, Ällekärr Faxerödsbäcken, Faxeröd bifl ned dos Kägleån, Ned Stendalsmölla Lerbäcken, Ovan vägen Kägleån, Upp Stendalsmölla Kägleån, Vid E6 Rössjöholmsån, Dala Mölla Rössjöholmsån, Vägbro Kägleån, Önnersmölla ned damm Kägleån, Margretetorp Kägleån, Annelund Kägleån, Annelund ny fiskväg Rössjöholmsån, Ned Ö.kvarn Kägleån, Upp Rössjöholmsån Rössjöholmsån, Östra kvarn Östra Ringsjön Västra Ringsjön Kvesarumssjön Dagstorpssjön Härsnäsdammen Skäralidsdammen Bandsjön Östra Sorrödssjön Storarydsdammen Store Damm Fåglasjön Henrikstorpssjön Ybbarpssjön Lärkesholmssjön Hjälmsjön Rössjön Västersjön Hörbyån, Norra armen, Hörby