Rönneå vattenråd - Vattenkemi och hydrologi

Tillgängliga data: 1978-2020
Klicka på en provpunkt för att få ut data.
utloppet ur Ringsjön uppstr Bålamöllan vid Djupadalsmölla uppströms Röstånga Före utl t Rönneå ned N Rörum Färingtofta Storarydsdamm. utfl Vid Värgapet Herrevadskloster vid Järbäck centralt Storarydsdamm. utfl Ringsjön (Rönneå) Ringsjön (Rönneå) Ringsjön (Rönneå) Snogerödsbäcken Hörbyån Nunnäsbäcken Kvesarumsån Höörsån Hörbyån Hålsaxabäcken Hörbyån vägbro Åkersholm vid Stackarps bro Tranarps bro Utlopp t Skälderviken utfl ur Ybbarpssjön Frumölla uppströms Perstorp nedströms Perstorp Uppstr Klippan nedstr Klippan nedströms Åsljungasjön nedströms Örkelljunga Uppstr Extraco Utfl Kopparmölledammen vid utfl till Rönneå Ällekärr vid Ängeltofta nära utl. Hjälmsjön centralt centralt vid Sönnarslöv Stora mölla uppströms Ängelholm Smålarpsån Lyby ARV Röstånga ARV Stehag ARV Stockamöllan ARV Billinge ARV Ormanäs ARV Klippans ARV Industri Kvidinge ARV Industri Örkelljunga ARV Perstoprp ARV Industri Ljungbyhed ARV Ängelholms ARV