Rönneå vattenråd - Provlokaler

Klicka på en provpunkt för att få ut information om lokalen.
utloppet ur Ringsjön uppströms Bålamöllan vid Djupadalsmölla uppströms Ljungbyheds AR uppströms Röstånga före utfl t Rönneå ned N Rörum Färingstofta Fåglasjön* Storarydsdamm. Utl vid Värgapet vid Herrevadskloster biflöde, Tostarp* vid Järbäck Ö Sorrödssjön Storarydsdammen Store damm* vid Bonnarp Västra Ringsjön Östra Ringsjön Sätoftasjön Snogerödsbäcken Hörbyån Nunnäsbäcken Kvesarumsån Höörsån Hörbyån södra armen Hålsaxabäcken Hörbyån norra armen vägbro Åkersholm vid Forsmöllan* vid Stackarps bro vid Tranarps bro före utloppet i Skälderviken utfl ur Ybbarpssjön nedströms Perstorp AB vid Frumölla uppströms Perstorp nedströms Perstorp uppströms Klippan nedströms Klippan nedströms Åsljungasjön Lärkesholmssjön* nedströms Örkelljunga uppströms Gelita utfl ur Kopparmölledamm vid utfl t Rönneå vid Ällekärr öster Nordala* vid Ängeltofta f utfl t Rönneå Hjälmsjön Västersjön Rössjön Stackarpsmagasinet vid Sönnarslöv vid Hylstofta Kopparmölledammen vid Stora mölla Dalamölla vid Annelund uppströms Ängelholm Smålarpsån
Visa provpunkter på Google Earth OBS! Google Earth måste var installerat på datorn
Klicka på länken och välj att öppna den med Google Earth
Om Google Earth hänger sig vid uppstart, prova att först starta Google Earth och därefter öppna länken