Segeåns vattendragsförbund

Vattenkemi och hydrologi

Tillgängliga data: 1981-2013
Klicka på en provpunkt för att få ut data. Observera att alla parametrar ej är undersökta på alla provpunkter.:


uppstr Svedala AR nedstr Svedala AR NV Valdemarsro utlopp till Sege å nedstr Torupsdammen uppstr Torupsdammen vägbron NO Mölleberga centralt centralt centralt centralt centralt Björkelundsdammen utl ca 250 m uppströms Sege å Vattenföringsstation SMHI Svedala avloppsreningsverk Havsnivå Väder Sturup