Segeåns vattendragsförbund

Våtmarker och dammar, Segeå-projektet

Senast uppdaterad 2014-04-08
Klicka på en punkt för att visa information:


Våtmarksområde vid Börringe Nygård Börringe Damm vid Norra Lindholmen Damm vid Tittente Damm vid Fru Alstad Damm vid Tittente Hässleberga/Vismarlöv Risemölla Stridsmölla, "Möllesjön" Torreberga Ängar Damm vid Länsmansgården Lyngby Lyngby Damm vid Klågerups Slott Damm vid Mossheddinge Damm vid Hässleberga Damm söder om Vismarlöv Damm vid Vismarlöv Damm söder om Hyby Damm vid Eksholmsbäcken, Vismarlöv Damm vid Vinninge Damm vid Trällekilla Damm söder om Vismarlöv Västra kärrstorp, småvatten Lilla Svedala Västra Kärrstorp/Hyltarp Damm vid Aggarp Damm vid Bosarp Törringe Ängdala, Hyltarp Månstorp Damm vid Sege å, V Kärrstorp Damm vid Svenstorp Harakärr Damm vid Svenstorp Damm vid Svenstorp Dammar vid Sjuspännegropen Smådammar för grodor vid Fiedal Damm vid Roslätt Damm vid Sjuspännegropen, Aggarp Damm vid Särslöv Bjärshög Djurslöv Arlövgården Damm vid Kap, Djurslöv Damm vid Sege å, St Bernstorp Damm vid Bjärshög Damm vid Vinningegård Kolböra Mosse Damm vid Fridentorps ridhus Damm vid Ebbarp Damm vid Virängarna Lönnslätt Bjärshög - damm vid Segeå Dammar vid Kölnans fritidsby Dammar vid Kvissle Damm vid Segeå Oxie Damm vid Robotskjutfältet Damm vid Sege å Damm vid Bjärshög 182A 182B 182C 148 Filter Filter Filter Filter Kalk 0 0 0